Alt skal bort (nesten) ! Utstyr til salgs.

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Hei.

Jeg har drevet litt med drag, og skal nå kvitte meg med en del ting i garderoben min. Hvis noen er interessert i sko (str 44 - 46), parykker, smykker, klær m.m. ta kontakt med meg på epostadresse rgberg@online.no.

-- rgberg (rgberg@online.no), January 14, 2002


Moderation questions? read the FAQ