Julehilsen!!

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei Jenter,- Jeg vil bare ønske alle sammen en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Vennlig Hilsen Randi Beate

-- Randi Beate (randi_beate11@hotmail.com), December 22, 2001

Moderation questions? read the FAQ