Husk julebordet fredag 14ende

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Til dere som er medlemmer i FPE - husk julebordet på fredag på Grønland. Det blir som vanlig servert julemat og godt drikke.

hjertelig velkommen hilsen Arrangementskomiteen

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), December 12, 2001


Moderation questions? read the FAQ