Saga o PMFecem Reichu

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Autor ove price mi nije poznat, stigla mi je naravno od Judasa: SAT POVIJESTI

Danas cemo govoriti o jednom mracnom razdoblju svjetske povijesti poznatijem kao

PMFeci Reich!

U toj dr?avi, koja se do tada zvala PMFajmarska Republika PMFland, na vlast dolaze fla?isti! Kako su u toj republici ?ivjeli brojni narodi: kemicari, fizicari, biolozi, matematicari bilo je i problema. Tako kemicari, iako dominantan narod u toj zemlji, bijahu nezadovoljni svojim statusom. U njih je postojalo pleme fla?ista koji izabra?e Fuehrera Kemicar-Alkoholicarske Neradnicke Partije PMLlanda do tada propalog muzicara Nenadolfa Judlera za svojega kancelara. Fla?isti su propovjedali nadmocnost i superiornost kemicarsko-arijevske rase nad ostalim narodima! Znak im je bio srk i cepic, a pozdrav dizanje desne ruke s prstom koji kru?i po zraku uz uzvik: Ein Litter! Vecinski kemicarski narod zagrizao je na tu udicu i doveo ih na vlast. Cim su do?li na vlast uveli su rasne zakone! Biolozi su morali nositi zelenu vrpcu, fizicarima su razbijane aparature, a sva djela matematicara bijahu spaljivana! Kemicari poce?e zvati svoga kancelara Führerom PMFceg Reicha! Nenadolf Judler je tada ovlastio svoju desnu ruku, Tomiricha Frischlera, do tada bijednog uzgajivaca pasa i golubova te lokalnog pijanca da osnuje organizaciju überchemsch fla?ista, pomno odabranih. Nazvalo ih je SS. SS-u po ukrutnosti i disciplini nije bilo ravnih. Svi bi disciplinirano dolazili na sastanke SS-a i svi bi se disciplinirano napijali. Fla?isti PMFceg Reicha su pod svoje okrilje stavili i slicne diktature u drugim zemljama. U zemlji Farmaciji na vlast je do?ao fla?ist Pavlitto Moccilini, smije?ni napuhani stvor koji je mislio da je novi cezar. Ni on, a ni njegovi sljedbenici, nisu se znali niti po?teno napiti. U jednoj dalekoj zemlji imenom FKITan jacala je vlast elektronista pod vodstvom stanovitog, malog, celavog i brutalnog Juricishija Aleshkoshija. Njegova brutalnost i sposobnost ispijanja alkohola nadilazila je mnoge, a cudila i same fla?iste PMFceg Reicha! Stvoren je Trojni pakt! Ubrzo je otpoceo rat koji je tim trima dr?avama trebao osigurati dominaciju nad cijelim Svijetucili?tem! U samom PMFcem Reichu SS-ovci su bili poznati po okrutnosti! Sve nekemicarske stanovnike PMFceg Reicha SS-ovci su silom deportirali u, takozvane, radne birtije! No one nisu bile radne, naprotiv, bile su vrlo, vrlo neradne! Najpoznatije takvo mjesto je bio PlavaLaguschwitz. Tamo bi ih usmrcivali posebnom tekucinom koju je smislio najokrutniji SS-ovac Chresch Molchanberger. Zvali su je Cyclon D (ovo D dolazi od direktor, pazi na izgovor). Masovno trovanje nekemicarskih naroda, a posebno biologa koje su kemicari najvi?e mrzili i smatrali ih odgovorne za sva zla koja su u povijesti zadesila kemicare i PMFland, postala su svakida?nja rutina. Jedan SS-ovac, imenom Christian Kowdler sa?alio se nad sudbinom ubogih biologa te se pomalo poceo i sam osjecati biologom. Spoznati osjecaji naveli su ga da poku?a spasiti uboge biologe od celicnih ruku okrutnih SS-ovaca i njihovog PlavaLaguschwitza. Ideja mu je bila iznaci cjepivo koje bi biolozima dalo snage da izdr?e pakao PlavaLaguschwitza i pobjegnu iz njega. Kowdler je poceo obavljati geneticke pokuse s bakterijama te je pri tome stvorio i poseban, ali opasan soj, koji je nazvao Archeebacterium. Odlika ovih bakterija bila je ?ivot u zajedni?tvu. Nesretni se Kowdler nesretno zarazio ovim sojem tijekom jednog nesretnog pokusa. Metamorfoza je bila brza i djelotvorna te se ubogi znanstvenik pretvorio u veliki Archeecolective. Ubrzo se zaraza pocela ?iriti te se panika pocela uvlaciti u redove SS-ovaca. Taman kad je kriza pocela dostizati vrhunac i kad se pocelo javljati pitanje opstanka organizacije SS-ovaca spas je do?ao od samog kancelar-führera. Njegov izraziti talent za analizu socijalno-biolo?kih zbivanja otkrio je da bolest zahvaca samo osobe niskog rasta poput samog Kowdlera te da nece zahvatiti ostatak, vecinom kr?nih clanova, SS-a. Ovaj nemio dogadaj taknuo je cak i srca bezdu?nih, opakih fla?isticki-ciklondiranih SS-ovaca. Stoga se ovi smili?e i zadr?a?e Kowdlera i njemu slicne nesretnike u stalnom clanstvu SS-a, a samog Kowdlera ucini?e cak i tajnikom organizacije. Javnost je odu?evljeno pozdravila ovakav humani razvoj dogadaja i jo? ojacala polo?aj kancelar-führera i ostalih fla?ista. Promi?ljajuci danas te dogadaje s vremenske distance nepristrani analiticari ocjenjuju to kao izrazito lukave (bolja receno perfidne) politicke poteze tandema Judler-Frischler za koji je kasnije utvrdena sklonost okultnom, mracnom i nadasve metafizickom svijetu u rijetkim trenucima trezvenosti.

-- Anonymous, December 12, 2001


Moderation questions? read the FAQ