Virus

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Virus florerer som aldri før. Man kan lese om andres maskinhavari. I heldigste fall ryker "bare e-postleseren/explorer.exe Jeg har selv vært uheldig, men la inn virusprogram som scanner alle e-postvedlegg før jeg får åpnet. I det siste har dette spart meg for mye. Jeg kan anbefale symantec.com De forhandler Norton antivirus. 2001 eller nyere sjekker E-posten.

Skrevet uten virus. Karine

-- Karine (karinema@online.no), December 03, 2001


Moderation questions? read the FAQ