Oida!

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hallo,

Jeg vil bare si at det formelig hagler med viruset "BadTrans" (Kan virke som en ironisk spøk men det heter faktisk det!) i hotmail boksen min for tiden. På kort tid har jeg fått 3 stk. Dette er en adresse jeg har brukt i T* sammenhenger i en årrekke så det later til at viruset herjer i 'miljøet'. Jeg har skrevet til de som viruset har kommet fra men ville si ifra her også... sånn just in case.

Man kan lese om det på

http://www.norman.no/virus_info/w32_badtrans_29090_mm.shtml

Mvh Tina

-- (tinanor@hotmail.com), November 30, 2001

Answers

Virus

Hei. Ja vær forsiktig alle sammen. Jeg har fått minst 8 mail med dette viruset selv. Det står re: i subject feltet og vedlegget er på ca. 40kb. Fordekt med forskjellige navn og forskjellige endelser.

Mvh. Line

-- Line (linetrans@hotmail.com), December 01, 2001.


her oxo

Har fått det samme viruset jeg oxo. mange ganger. det er alltid på 40kb og fra helt ukjente navn. så jenter vær forsiktig.

-- TranseTinaTrondheim (tvtina66@hotmail.com), December 02, 2001.

Moderation questions? read the FAQ