Havets transvestitter stjeler damer

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Transvestitter finnes også i havet. Grønngyltens hanner er frekke små spermbomber som "kler seg ut" som hunner og befrukter eggene til andre hanners damer. Cand. scient. Ingebrigt Uglem har avslørt dette i en doktoravhandling ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim melder aftenposten

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), November 15, 2001

Moderation questions? read the FAQ