Transemøte i Bergen

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Vil gjerne takke alle som jeg ikke har mail adr. til, for en koselig 1.kveld den 10-11 i Bergen vi ble da mange til slutt og takk for gode vafler. Tar gjerne imot mail adr. fra de jeg ikke har fra før. Takk alle sammen. Klem Emma

-- Emma Iversen (emmas@sensewave.com), November 12, 2001

Moderation questions? read the FAQ