medlemskap

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

hei

jeg er en mann, 36år, som i mange år har kledd meg opp som dame i all hemmelighet. Jeg ønsker å komme i kontakt med andre, for råd og erfaringer.

Hvordan melder jeg meg inn, og hva innebærer det?

hilsen erik

-- erik stromstad (osloerik@spray.no), November 11, 2001

Answers

Vedr. medlemskap

hei Erik

På siden: finner du ut hvordan du blir medlem.

Medlemskapet innebærer at du blir medlem, kan delta på våre treff ca. 1. gang pr. måned og treffe likesinnede i trygge omgivelser.

Alle må undertegne en taushetserklæring før de får bli medlemmer.

Les mer om det å være transe: Her

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), November 29, 2001.


Moderation questions? read the FAQ