Fejlmeddelelse ved indlæsning af kilde med @-kommandoen

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej Niels

Jeg har først lavet alle filerne til SQL opgaverne i notepad, og vil herefter læse dem ind i SQL fortolkeren via @-kommandoen. Under sætningerne her kan du se de fejlmeddelelser, som jeg har fået tilbage. Får jeg disse fejl fordi det er anden gang jeg indlæser dem (indlæste dem også for nogle dage siden)? Gemmes det som man tidligere har indlæst i fortolkeren? Hvis det er tilfældet, hvordan sletter man så de "gamle" ting i fortolkeren, når man vil starte helt forfra?

Venlig hilsen Ina Kristensen

SQL> @/web/ina/www/oevelse6/itc_kurser.sql CREATE TABLE itc_kurser ( * ERROR at line 1: ORA-00955: name is already used by an existing object

INSERT INTO itc_kurser (Kursus_ID, Kursusnavn) * ERROR at line 1: ORA-00001: unique constraint (INA.SYS_C0046844) violated

INSERT INTO itc_kurser (Kursus_ID, Kursusnavn) * ERROR at line 1: ORA-00001: unique constraint (INA.SYS_C0046844) violated

INSERT INTO itc_kurser (Kursus_ID, Kursusnavn) * ERROR at line 1: ORA-00001: unique constraint (INA.SYS_C0046844) violated

INSERT INTO itc_kurser (Kursus_ID, Kursusnavn) * ERROR at line 1: ORA-00001: unique constraint (INA.SYS_C0046844) violated

Input truncated to 32 characters INSERT INTO itc_kurser (Kursus_ID, Kursusnavn) * ERROR at line 1: ORA-00001: unique constraint (INA.SYS_C0046844) violated

-- Ina Kristensen (ina@it-c.dk), October 22, 2001

Answers

Response to Fejlmeddelelse ved indlæsning af kilde med @-kommandoen

Hej igen... Jeg kan se at du muligvis allerede har givet et svar på et tilsvarende problem d. 2001-04-10. Jeg vil forsøge om det løser mit spørgsmål. Ina

-- Ina Kristensen (ina@it-c.dk), October 22, 2001.

Response to Fejlmeddelelse ved indlæsning af kilde med @-kommandoen

Yeps..."drop table"-kommandoen løser jo hele mit problem. Venligst Ina

-- Ina Kristensen (ina@it-c.dk), October 22, 2001.

Moderation questions? read the FAQ