select * returnerer 2

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Når jeg i sql-prompten skriver select * from itc_studerende (løbeseddel 6), får jeg kun et 2-tal retur. Hvad går galt?

Jeg har læst itc_studerende, itc_kurser og itc_personer ind og mine drop table-kommandoer ligger samlet i itc_personer (drop table itc_studerende; drop table itc_kurser; drop table itc_personer;)

Mvh. Margit Perlt

-- Margit Perlt Jensen (mpj@it-c.dk), October 15, 2001

Answers

Du mangler et semikolon efter din kommando - SQL forventer at du fortsætter din kommando på linie 2!

-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@it.edu), October 15, 2001.

Moderation questions? read the FAQ