razblživanje kiselina

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Molim vas da mi kažete kako da od 99% mravlje kiseline napravim 80% mravlju kiselinu i kako da od 100% HCl napravim 15% HCl. Hvala na pomoći

-- Anonymous, October 15, 2001

Answers

Response to razblživanje kiselina

Mislim da 100% HCl postoji samo kao plin jer klorovodična kiselina HCl(aq) može postojati u najvećoj koncentraciji od 'samo' w=36%. Pozdrav!

-- Anonymous, February 27, 2002

Moderation questions? read the FAQ