ns_httpget fejler...

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Når jeg kører min dollarkurs.tcl så fejler denne linie: set valuta_html [ns_httpget "http://se.finance.yahoo.com/m5?a=1&s=USD&t=DKK"]

fejlmeddelelse: invalid command name "ns_httpget"

Hvad er der galt?? Anne

-- Anne Kirkegaard (annek@it-c.dk), October 04, 2001

Answers

Kører du programmet gennem web-serveren?

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), October 04, 2001.

Nej, du har fuldstændig ret... jeg kørte programmet i TCL- fortolkeren, hvor en server-kommando selvfølgelig ikke giver mening! Og med fokus væk fra den fejl har jeg nu fundet den egentlige fejl, som var manglende $-tegn i min regexp-kommando!

-- Anne Kirkegaard (annek@it-c.dk), October 04, 2001.

Moderation questions? read the FAQ