form input GET som navigationsapparet på website

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Ligesom man vha php eller asp kan lave dynamiske websider, antager jeg at det samme er muligt med tcl - men hvordan?

Hvis man f.eks. arbejder med en index.tcl, hvori venstre kolonne altid er den samme (menu), mens højre kolonne (substansen) skal skifte alt efter bruger-valg - altså i virkeligheden statiske html-sider, men hvor man opdaterer menuen ét sted uden brug af frames (og på denne måde muliggør direkte urls)... - som de fleste aviser f.eks. bruger! - hvordan gør man det?

Jeg forestiller mig noget i retning af en $body, som kan variere, og som kan hentes fra andre filer, gerne html-filer. Disse vil så indeholde den fornødne kode, og alt mellem og klippes ud og indsættes i index-tcl - f.eks. som index.tcl?id=textsubstans.html $body må så skulle angives i korrekt? og hvordan?

-- Lasse Steensgaard (
xls@it-c.dk), October 03, 2001

Answers

Response to form input GET som navigationsapparet på website

Måske jeg har misforstået spørgsmålet, men er det ikke blot at ændre din homepage procedure til at generere den ønskede menu?

-- Niels Hallenberg (nh@it.edu), October 10, 2001.

Moderation questions? read the FAQ