Psykoterapi/vekst - og utviklingsgruppe for transgenderfolk

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Dette er et tilbud til transgenderfolk (transvestitter og transseksuelle) som ønsker hjelp til å forene og integrere den indre personen med det ytre utseende, et ledd i å skape seg en identitet som er mest mulig meningsfylt og innholdsrik. Vi bruker forskjellige metoder for å hjelpe deltakerene til å se hva som er unikt for dem og for å kjenne på hva som er unikt inni dem. Metodene kan være video-opptak, leker og øvelser. Man lærer å uttrykke ulike følelser, i samspill med andre, som det kjønnet man presenterer (og føler seg som innvendig). Man får erfare at det ikke bare er en måte å uttrykke personligheten sin på, men at man har et vidt spekter av muligheter. Det vil si at man får fleksibilitet i sitt ”image” og i sin kommunikasjon med omverden. Man blir åpen for nye muligheter i sin personlige utviklingsprosess og nye muligheter for å gjøre viktige valg i livet. Det er muligheter for omkledning for dem som måtte ønske det.

Gruppen er ledet av Lois Reiersøl og Odd Reiersøl som sammen driver Solverv psykoterapi-institutt i Oslo. Odd er psykolog, medlem av Norsk Psykologforenenig. Lois har BA, MA og PhD i klinisk psykologi fra USA og en MMEd i musikkterapi. Odd og Lois har henholdsvis 14 og 30 års erfaring med emosjonelt ekspressive psykoterapimetoder, både individuelt og i gruppe. De har også lang erfaring innen sexologisk arbeid, blant annet med transgenderspørsmål, og er medlem av Norsk Forening For Klinisk Sexologi.

Tidspunkt: Søndag 21. oktober, 2001; Kl. 10 – 18 (Du må gjerne komme kl 9 for omkledning).

Sted: Solverv, Vækerøveien 69 A, 0383 Oslo

Pris: Kr. 600

Deltakerantall: Inntil 12 personer.

Påmelding på tlf: 22 50 51 90 eller E-mail til solverv@solverv.com Hjemmeside: http://www.solverv.com/

-- Odd Reiersøl (solverv@solverv.com), September 24, 2001


Moderation questions? read the FAQ