Odredjivanje kalorija u hrani/kalorimetar

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Maturantica sam u jednoj zagrebackoj gimnaziji i radim eksperiment iz kemije! Radi se o odredjivanju kalorija u hrani tj. upotreba i "nacin rada" kalorimetra. Zeljela bih saznati sve o tome pa stoga molim da mi javite na kojim internet stranicama mogu pronaci nesto o tome ili koju literaturu da potrazim! Radi li se mozda tako nesto na faksu? (planiram upisati kemiju) Unaprijed vam hvala

-- Anonymous, September 23, 2001

Moderation questions? read the FAQ