Dansk ejefald/genitiv på variable

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hvis jeg vil skrive f.eks. "Torbens hjemmeside" hvor 'Torben' er en variabel, $navn, hvordan undgår jeg så mellemrum? Hvis jeg skriver '$navns' læses variablens navn som 'navns' og ikke som 'navn'; på den anden side, hvis jeg skriver '$navn s' vil mellemrummet blive skrevet med. Jeg løste problemet midlertidigt ved at skrive:

set a "$navn"; append a "s hjemmeside"; puts "$a"

- men tænkte om der ikke var en lettere måde?

-- Torben Munksgaard (munksgaard@it-c.dk), September 17, 2001

Answers

Response to Dansk ejefald/genitiv på variable

Dette problem løser set kommandoen:

set tekst "[set navn]'s hjemmeside"
-- Niels

-- Niels Hallenberg (nh@itu.dk), September 18, 2001.

Response to Dansk ejefald/genitiv på variable

Tak for hjælpen. Jeg fandt ud af, at

puts "${variabelnavn}s"

også kunne løse problemet.

-- Torben Munksgaard (munksgaard@it-c.dk), September 18, 2001.


Moderation questions? read the FAQ