Nyt og bedre forum?

greenspun.com : LUSENET : Grafisk Erhvervsfag KTG : One Thread

Hej

Bare en ide...

Jeg synes at vi skulle tænke over at bruge et ezboard i stedet for dette, da det kan meget mere og er meget mere overskueligt. derudover kan man oprette accounts, så man undgår spamming.

et eksempel på et ezboard kan ses på http://forum.langtfralasvegas.com

Et forum kan oprettes GRATIS på www.easyboards.com

//Thomas Hartz

-- Thomas Hartz (thomas.hartz@privat.dk), September 17, 2001


Moderation questions? read the FAQ