Logo opgave - Situationsanalyse ?

greenspun.com : LUSENET : Grafisk Erhvervsfag KTG : One Thread

Jeg sidder nu herhjemme og laver den, men er stødt ind i et problem:

Punkt 3 ’Situationsanalyse – Indenfor fod-tennis er der .. Jeg er speciel på …’

Jeg kan ikke helt finde ud af hvad jeg skal gøre her. Er det hvad jeg er god til eller..?

Mvh

Thomas Hartz-Olsson

-- Thomas Hartz-Olsson (thomas.hartz@privat.dk), September 13, 2001

Answers

Lidt om situations analysen ...

Situations analysen laver man for at få at få alt op der kan være aktuelt - Var det i den "rigtige" verden ville man måske lave en såkaldt SWOT analyse, SWOT står for Strength Weeknesses Opportunities og Treaths (jeg staver som en ged på engelsk!)... altså Styrker Svagheder Muligheder & Trusler ... Et virksomhed ville ud fra en go' SWOT efterfølgende kunne analysere sig frem til hvilken retning de skal gå - og derved hvilken profil/identitet (logo etc.) de skal have ... Når det vi arbejder med er et personligt logo blir' det lidt for søgt' at lave en SWOT, derfor har jeg valgt at kalde det en Situationsanalyse ... og det kunne fx. være lyde som noget i den her stil ...

Mit navn er Morten og jeg er 16 år, jeg bor i langbortistand i tralalala. Min hverdag er, som for en stor del andre unge i min aldersklasse, præget af min interesse for lego byggesæt. Hvor andre lego byggesæts interreserede er specielt gode til det tekniske, syns' jeg at jeg er lidt speciel ! Jeg laver altid lego byggesæt med min kæreste Cirkeline, og vi intersserer os meget for det æstetiske i opbygningen ..... Jeg interreseret mig IKKE for sport, og ser næsten aldrig TV, jeg ....... osv..

Rasmus fra klassen foreslog at man lavede et "MINDMAP" .. og evt. supplerede med en mindre text ... det syns' jeg er en rigtig go' ide ...

Morten Bach Jensen (htx@bach.nu)

-- Morten Bach Jensen (htx@bach.nu), September 13, 2001.


Moderation questions? read the FAQ