Hvor langt kan man nå med tcl?

greenspun.com : LUSENET : Opgave D : One Thread

Det er et godt spørgsmål. Kurset vil give et indtryk af hvor langt man kan komme, så din utidige nysgerrighed må du gemme lidt endnu.

-- Klaus Christensen (kc@it-c.dk), September 10, 2001

Moderation questions? read the FAQ