flødeboller

greenspun.com : LUSENET : madvaner : One Thread

Er der nogen der ved hvor man kan købe gode flødeboller?

-- Trine Holst (trineholst@it-c.dk), September 04, 2001

Answers

Response to flødeboller

Ja, på Jagtvej er der en dejlig butik

-- Trine Holst (trineholst@it-c.dk), September 04, 2001.

Moderation questions? read the FAQ