Undervisere?

greenspun.com : LUSENET : Databasebaseret web : One Thread

Hvem er underviserne i DWEB i dette semester?

-- Margit (mpj@it-c.dk), September 04, 2001

Answers

Det er Niels Hallenberg, Kenneth Riis og Frank Bjergø

-- Margit (mpj@it-c.dk), September 04, 2001.

Moderation questions? read the FAQ