BumbNrumble

greenspun.com : LUSENET : commodore 64 games : One Thread

Jeg kunne blot godt tænke mig at høre, om der er nogle der kan skaffe mig dette legendariske spil!

-- Jakob Schjørring (jaksen@it.edu), September 04, 2001

Moderation questions? read the FAQ