Afrikaanse radio op die internet in die VSA

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Weet eingiiemand van 'n Afrikaanse radiostasie wat ek kan hoor oor die internet? By voorbaat dank, Die Uwe, Franz

-- Franz Robinow (robinow@bellatlantic.net), August 25, 2001

Answers

Beste Frans, Ben een beetje aan het surfen, en kom jou bericht tegen ,ik zelf zoek ook al een hele tijd naar een Afrikaanse zender, maar het lukt mij ook niet, als jij soms reactie er op krijg, stuur mij dan dit ook even door. Baie danke Rinus

-- Rinus Bergman (bergman@thewestsite.com), September 09, 2001.

Ek luister gereeld na www.rsg.co.za en jacarandafm.com, en my vrou luister na radiokansel.co.za. Ons woon in Atlanta, GA

-- Johan van der Watt (jvanderwatt@lg.com), December 10, 2001.

Ja daar is ook www.mfm.co.za hulle is so 50/50 Afr en Engels.

-- Herz (Herz@redrival.net), July 02, 2002.

Julle kan na www.kfm.co.za toe gaan vir 'n 50/50 Afrikaans & Engelse radio stasie. Hulle het baie lekker musiek.

-- Adelé Janicki (adeletinkerbell@yahoo.com), June 09, 2003.

Die Afrikaanse Radiostasie Radio sonder grense is www.rsg.co.za

ALLES AFRIKAANS

-- Andre Botha (locumswp@mweb.co.za), July 24, 2003.Radio Kierieman (Boeremusiek!) by http://www.kierieman.za.net

-- Jan van Romburgh (nojunkthanx@hotmail.com), December 23, 2003.

Moderation questions? read the FAQ