Der er nok nogle der har haft lidt webpublishing hva'?

greenspun.com : LUSENET : thuja : One Thread

Morsomt. Uoverskueligt og kunne bruge et CSS script, men meget morsomt.

-- Brian Eriksen (maddog@NOSPAM.dsr.kvl.dk), August 16, 2001

Answers

ja det er der vist.

-- kongen (plw@kong.dk), August 17, 2001.

JOOOOOOOOOOOOOOOO, DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT?????????

-- P. iskasse (p@is.kasse), October 14, 2002.

Moderation questions? read the FAQ