HITNO MOLIM ODGOVOR

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Molim Vas(bilo tko) da li je ostalo praznih mjesta na PMF-u za profesora kemije.Nov sam sa racunalima i jos se ne snalazim dobro u trazenju podataka.Hvala unaprjed.

-- Anonymous, August 15, 2001

Answers

Još jednom. Šteta što ne vidjesmo na vrijeme. Ipak...

-- Anonymous, October 26, 2001

Moderation questions? read the FAQ