Profesor i inzinjer kemije

greenspun.com : LUSENET : PMF-kemija : One Thread

Postovani. Imam par vaznih pitanja. 1.Da li u rujanskom razredbenom postupku mogu pristupiti na dva prijemna i to za profesora i dipl.ing kemije? 2.Kada su razredbeni ispiti,te do kojega se predaje dokumentacija? 3.Kolika je kvota upisnika na tim smjerovima i da li su vec popunjeni? Ujedno napominjem da sam na prvom srpanjskom razredbenom ispitu imao 126 bodova na fakultetu kemijskog inzenjerstva i tehnologije. S Postovanjem,u nadi brzog odgovora Karlovac 19.07.2001 Saša Lugar

-- Anonymous, July 19, 2001

Answers

Žao mi je što ovo nisam vidio na vrijeme. Sada u odgovori već poznati.

-- Anonymous, October 26, 2001

Moderation questions? read the FAQ