Bilder fra sommer festen?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei !Det var artig å få være med til kapp for første gang.Men jeg fikk tatt svært få bilder. Jeg vet at Randi-Beate og Monika tok masse bilder.Hadde det vært mulig å få se de? Jeg er kun interesert i de jeg selv er med på.

Klem og alt det der Marija

-- Marija Hoffs (marija.hoffs@netcom.no), July 02, 2001


Moderation questions? read the FAQ