Tabel Sortering

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Jeg har lavet kommentar servicen til opgave PS6. Jeg kodede tcl filen til at returnere hhv. kommentar_id, dato, navn, email, og kommentaren i en tabel som du vil kunne se ved at gå til kommentar servicen via min indexside : http://hug.it.edu:8023/index.html.

Mit problem er at rækkerne ikke er sorteret efter foreksempel kommentar_id...er der en html attribut som kan få rækkerne sorteret efter indholdet i en bestemt kolonne? På forhånd ta¨k Hussam

-- Hussam Hassan (hussam@dsr.kvl.dk), June 29, 2001


Moderation questions? read the FAQ