Tom tabel

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

HEj, Er der nogen der kan hjælpe med denne kode? Der kommer en tom tabel frem...

SELECT DISTINCT [Forestillingsnavn], [Spillested] FROM Forestilling WHERE [ForestillingsID] NOT IN (SELECT [ForestillingsID] FROM [Forestilling_Sponsor]) GROUP BY [Forestillingsnavn];

Meningen er at den skal spytte de forestillinger og spillestedet ud som ikke har fået sponsor penge.

På forhånd tak for jeres hjælp

MVH Helene

-- Helene (hmq@wanadoo.dk), June 19, 2001


Moderation questions? read the FAQ