Båstad

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Fikk bladet inn døren i dag, kjekt å se bildene siden jeg ikke var der selv,men har ikke fått lest det ennu, mange fine jenter. Klem Emma

-- Emma Iversen (emmas@sensewave.com), June 18, 2001

Moderation questions? read the FAQ