noen "pårørende" til transe som vil prate??

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Er det noen andre her i verden som opplever å ha transseksuelle familiemedlemmer og trenger å snakke om det? Det gjør jeg! Vil gjerne ha kontakt med på transe og "pårørende". Trenger å bearbeide litt!! På forhånd takk!

-- lille my (snowgrrl@online.no), June 14, 2001

Moderation questions? read the FAQ