Meld deg inn du Karin

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

jeg foreslår at du melder deg inn i FPE jeg Karin . Så kan du jo sende inn forslag til årsmøtet om dette. Det virker jo som om du har mange meninger om ting så da er det bare å engasjere seg. Så karin meld deg inn i FPE. Møt opp på årsmøtet å argumenter der. Det er nok mere et forum for dette. Selv forstår jeg ikke helt problemstillignen du tar opp. Å tror at om alle legger godviljen til forstår de hva som står i og menes med formålparagrafen.

-- Kaja (Kajath@online.no), June 07, 2001

Answers

Medlemskap

Jeg hadde en meget hyggelig brevveksling med Turid Vang for noen år siden ang. innmelding. Hun framsto som både intelligent og reflekterende. Grunnen til at det ikke ble noe av ser man egentlig i noen av svarene på mitt utspill her. Jeg tror foreningen er primært for menn som ønsker å illudere dame og bli oppfattet som det av Zamfunne. Det kan virke som om definisjonen av "Transe" er nettopp det. Dermed faller jeg utenfor. Jeg er faktisk en mann som liker å bruke dameklær uten noe ønske om å bli oppfattet som eller behandlet som dame. Er jeg transe etter strikt definisjon?

Esben Benestad har jo faktisk skrevet i et av bladene deres for noen år siden ang. ulike typer transvestitter. Jeg husker ikke lenger alle variantene men det gikk nokså klart fram at det fantes mange ulike grupper av menn som bruker dameklær og deres motivasjon for å gjøre det. På bakgrunn av dette virker responsen på mine innspill ofte hva jeg vil kalle "puristisk". Med det mener jeg at en ekte transe er en som oppfatter seg selv og ønsker å bli oppfattet av andre som dame når han er omkledt, hverken mer eller mindre.

Hva gjelder mine kommentarer til formålsparagrafen så er jeg helt enig i at man skjønner hva som menes hvis man legger godviljen til. Grunnen til at jeg foreslår en endring er fordi jeg tror formuleringer i språket påvirker tenkningen omkring det som omtales. Mitt hovedpoeng var nettopp å fjerne tendensen til offer-tenkning. Zamfunne har ingen egen bevissthet og kan ikke ansvarliggjøres. Det er bare enkeltmedlemmer av Zamfunne som kan ansvarliggjøres. Hvis vi eksempelvis vil saksøke bøndene for ett eller annet - hvilken eller hvilke person(er) saksøker vi da? Ved å fokusere på noe positivt, og det alene - nemlig frihet til å leve ut ens personlighet - står saken etter min mening mye sterkere. Hva gjelder mitt forslag - take it or leave it.

Jeg tror ikke jeg kommer til å bli medlem før det blir litt større takhøyde for "Transer" som ikke nødvendigvis ønsker å illudere dame. Bemerk også at det kom litt liv i dette forum etter mitt utspill. Så lite aktivitet som det er her til vanlig - er det så dumt om det kommer noen meget forsiktige utfordringer med tendens til debatt av og til?

-- Karin (RettenTilKjolene@Zamfunne.no), June 10, 2001.


Medlemskap?

Hei igjen Karin. Jeg er enig med deg: Det er alt for lite debatt på dette forum. Fint at du har dradd den i gang. Personlig har jeg vært medlem i FPE siden 1986. Jeg kan forsikre deg om at takhøyden er stor. Det er rom for alle typer transer (og transseksuelle) i vår forening. Dette vil du selv kunne finne ut av å bli medlem. Du er hjertelig velkommen!

MVH Jeanette

-- Jeanette Solstad (jeanettesolstad@hotmail.com), June 11, 2001.


Medlemskap

Takk til deg, Jeanette.

Det er den typen respons som er god reklame for foreningen. For min del tør jeg vel si at jeg har den største respekt og sympati for menn som kler seg i dameklær - uansett klassifisering og beveggrunner.

mvh Karin

-- Karin (RettenTilKjolene@Zamfunne.no), June 11, 2001.


Takhøyde

Det å være transe er jo en veldig personlig/privat sak. Det går på vårt helt private/innerste jeg. Bare det å trives i/ville kle seg i løsthengende gevanter, som pr definisjon er kvinneklær er jo nok til at man faller utenfor "normalen". Om man da vil kalle seg selv transe står man jo fritt. Det at jeg merker en forskjell når jeg går i kvinneklær, betyr ikke at alle andre må det. Jeg vil kalle meg transe, sålenge vi ikke har noe annet begrep som dekker min "legning". Men jeg er allikevel mann i kvinneklær, selv om jeg oppfatter verden anderledes, og delvis oppfører meg anderledes i kvinneklær enn i mannsklær/rolle. Har vært endel ute i kvinneklær det siste året, og har fått få negative reaksjoner på det. Noen ser to ganger, men det går greit. Men det går som Kaja var inne på at, når jeg tar det helt ut, og er ærlig, og ikke bare mikser broren min sin skinnjakke med miniskjørt. Da, blir man godtatt. Det er liksom min "ting", å gå helt over i en rolle som kan oppfates som kvinnelig. Mens andre har andre "ting" de føler er bra/funker for dem. Og FPE burde ha takhøyde nok til alle, med hver vår "ting". Og da burde kanskje formålsparagrafen(e) være mest mulig klar, både i ånd og tekst. Har i andre sammenhenger arbeidet med alternative former for kommunikasjon, bl.a et symbolspråk kalt BLISS, som har som mål å gjøre menneskelig kommunikasjon klarere, uten alle ord og vendinger som kan tolkes alt etter hvem som leser teksten. Og vi trenger kanskje litt opplæring i klar kommunikasjon? Vi sender jo ut doble signaler, når vi kler oss i kvinneklær. Mange av oss vil jo bli oppfattet som kvinne den tiden vi opptrer utenfor skapet i kvinneklær. Og da er min erfaring at det å være åpen og stå fram som mann i kvinneklær skaper mindre forvirring og bedre kommunikasjon enn en miks av Skinnjakke-Billy og Madonna. Kanskje formålsparagrafene også trenger litt klarere kommunikasjon?

Klem og sånn Anne-Randi Who still are going to stay in town

-- Anne-Randi (anneran@sol.no), June 12, 2001.


Moderation questions? read the FAQ