Men Zamfunne - hvor er nå det?

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg har studert FPE's formålsparagraf en smule og har noen synspunkter. Jeg håper man vil oppfatte disse som tankenæring uten å la seg støte, selv om de kommer fra en som ikke er medlem.

Her er paragrafene, sakset direkte fra hjemmesiden:

- å gi medlemmene muligheter til fritt å uttrykke sin personlighet uten hensyn til den kjønnsrolle en er tildelt av samfunnet.

- å skape rammer i foreningsregi hvor medlemmene kan møtes fritt, trygt og anonymt.

- så vidt mulig hjelpe medlemmer med å løse problemer som relatert til transvestitisme/transsexualitet.

- å spre opplysning om transvestitisme for å oppnå større forståelse i samfunnet.

Jeg håper ikke jeg støter noen om jeg påpeker at den første paragrafen er i strid med den siste. Man oppnår ikke samfunnets forståelse ved å kritisere samfunnet for å være det det er. Ingen av oss har vel noen gang hatt som bevisst hensikt å tildele andre mennesker deres kjønnsroller. Likevel gjør vi det alle sammen - til og med overfor oss selv. Følgelig henviser vi til "samfunnet" som ulven i dramaet, omtrent som man i tidligere tider la ansvaret på djevelen for alt som måtte være negativt.

Dette er den ultimate ansvarspulverisering. Vi er alle skyldige, samtidig som vi alle er ofre for "samfunnets" normer. For igjen å parafrasere Sputnik - "Men Zamfunne-hvor er nå det?".

Det er etter min mening dødfødt å bruke formuleringen "...kjønnsrolle en er tildelt av samfunnet". Signaleffekten er at man på en eller annen måte er offer for det store stygge "Zamfunne". Man skaper seg en virtuell "fiende" som man kan rette alle sine bestrebelser mot.

Slik er det bare ikke. I den vestlige verden er det en god stund siden det var straffbart for menn å bruke dameklær. Den eneste "straffen" man i våre dager risikerer er å vekke oppsikt og kanskje pådra seg enkeltes vrede og forakt. Oftest vekker man vel undring mer enn noe annet, også hos kvinner.

Zamfunne tildeler ingen roller av den enkle grunn at Zamfunne ikke har noen egen mening. Går mange nok menn i skjørt lenge nok ute blant folk vil Zamfunne etterhvert endre seg slik at det ikke lenger tildeler menn den rollen at de må gå i bukser for å unngå å vekke oppsikt. Se bare på forskjellen mellom det Zamfunne-R (Russland) og Zamfunne-N (Norge)mht kyssing blant menn.

Det er i grunnen første paragraf som er uhensiktsmessig. Jeg foreslår at man fjerner offertenkningen ved å omformulere den slik at den lyder som følger:

"- å gi medlemmene muligheter til fritt å uttrykke sin personlighet."

-- Karin (RettenTilKjolene@Zamfunne.no), June 07, 2001

Answers

Menn i skjørt

En annen ting er at jeg tror at de fleste transer helst ikke ønsker å bli oppfattet som menn i skjørt.. i alle fall tror jeg de fleste av oss oppnår toppen av lykke og selvrealisering når "Zamfunnet" (i form av venner, familie, andre mennesker på bussen, i butikken osv. oppfatter oss som kvinner - eller i alle fall respekterer oss for å forsøke å oppføre seg som en dame - og derfor behandle oss som en :-)

-- Elin Solheim (elinsolh@online.no), June 07, 2001.

Formålsparagrafene

Formålsparagrafene til FPE ble forfattett i 1966. Mye har skjedd m.h.t. transvestittenes åpenhet og "samfunnets" måte å oppfatte oss på siden den gang. Det kan godt være at formålsparagrafene er modne for en revisjon(?) Jeg tror imidlertid at Karin setter problemstillingen noe på hodet.

Dette dreier seg ganske enkelt om at transvestitter og transeksuelle av "samfunnet" fra fødselen av er tildelt et kjønn som i ettertid viser seg å være fullstendig feil for noen -, og i stor grad feil for mange av oss.

Paragraf 1 uttrykker at foreningen skal jobbe for at medlemmene skal gis mulighet til å kunne uttrykke sin personlighet. Som kjent står dette ofte i motsetning til den kjønnsrollen "samfunnet" har tildelt oss ved fødselen. Det ER faktisk "samfunnet" v. hj. a jordmor/lege som fastslår kjønnet til barnet. Paragraf 4 sier ganske enkelt at vi ved å spre opplysning om transvestitisme, vil søke å oppnå større forståelse for vår spesielle situasjon. Ut fra denne tolkningen, ser jeg ingen motsetning mellom første og siste paragraf. Jeg forstår ikke helt hva dette kan ha med ansvarspulverisering å gjøre. Snarere tvert i mot, så handler det om å ta ansvar ved å jobbe for egenutvikling (paragraf 1) og opplysningsvirksomhet (paragraf 4). Det dreier seg ikke om en virtuell fiende (Zamfunne). Denne "fienden" har vært (og er i stor grad) høyst reell for mange av våre medlemmer.

Det er godt mulig at flere menn i fremtiden vil gå i skjørt (som de f.eks. gjorde i romertiden). En må imidlertid ikke forveksle transvestitisme med det at menn eventuelt vil gå skjørt. Transvestitisme og transseksualtitet dreier seg om mye mer enn som så.

Hilsen Jeanette

-- Jeanette Solstad (jeanettesolsatd@hotmail.com), June 07, 2001.


salsa

På tirsdag kveld var "RobinsonEmil" Gjest hos Jens August i Salsa på Tvnorge. Å antrekket var: Skjorte , slips, sort neglelakk og langt sort skjørt. Tøfft at han kledde seg slik. men tror ingen transer jeg kjenner ville kledd seg på samme måten. Selv var jeg ute å shoppet i Larvik i går. Omkledd. Å ingen kikket spesielt på meg. men hadde min bror gått i skjørt og ellers vært kledd som vanlig ville nok mange fått store øyne på å pekt på meg, flirt og ledd.

-- kaja (kajath@online.no), June 08, 2001.

Moderation questions? read the FAQ