Kjønn i Bevegelse

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Esther og Elsa har både vært på P4 og på Tv 2 nyhetene i dag å snakket om den nye boka si "Kjønn i bevegelse" som er gitt ut i dag. Det ligger også en artikkel om det på www. vg.no nå

-- Kaja (Kajath@online.no), June 06, 2001

Moderation questions? read the FAQ