Catch-kommandoen

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Spørgsmål vedr. catch-kommandoen i forbindelse med SQL-forespørgsler:

if {[catch script errmsg]} { fejlkode }

Hvilken funktion spiller variablen errmsg, og hvad kræves den? Der står i slide 8-13, at errmsg sættes lig en beskrivelse af fejlen. Betyder det, at man enten manuelt kan give denne variable en værdi (set errmsg "Fejl i din forespørgsel") eller også, at programmet returnerer den fejlkode, som webserveren sender tilbage?

I eksemple på slide 8-14 fremgår det f.eks. ikke helt klar hvad $errmsg er.

VH Joacim

-- Joacim Jeppesen (jj@it-c.dk), June 06, 2001

Answers

Her følger nogle bemærkninger til errmsg og catch.

Vi bestemmer selv navnet på errmsg, idet det blot er en variabel.

Hvis der sker en fejl, f.eks. en Oracle fejl i forbindelse med indsættelse af en række i en tabel, da vil errmsg indeholde den fejltekst som Oracle returnerer. Vi skal altså _ikke_ selv indsætte en fejltekst i errmsg.

I eksemplet på slide 8-14 vil errmsg indeholde en fejltekst som Oracle genererer, såfremt at indsættelsen fejler.-- Niels Hallenberg (nh@it.edu), June 07, 2001.


Moderation questions? read the FAQ