bok om LGBT

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei mitt navn er Anne Brenden. jeg er en 22 år gammel lesbisk kvinne som lever i et registrert partnerskap, en tre år gammel datter og to hunder. Jeg har et ønske om å skrive en bok om homofili ( innkludert bifile og transeksuelle ) , som er litt andeledes enn de som har sett dagens lys så langt. En bok som ikke er basert på forskningsmaterial og tall, men mennesker. Målet er å la homofile selv fortelle om sine liv. Etter å ha bladd meg gjennom lignende bøker skrevet for amerikanske og engelske forhold, fant jeg ut at noen burde skrive en slik bok for norske forhold. Målet er å presentere mangfoldet blant de homofile. Både bifile alenemødre i bydgenorge,transeseksuelle, lærhomser i hovedstaden, de kristne, de radikale, de som har jobbet aktivt for homofiles rettigheter og de som har nok med seg selv og sine omgivelser. Dragqueens og lesber på motorsykkel, ung og gammel. Ved å presentere et mer positivt syn på homofile enn det forskningsrapporter og mediedebatter gjør ønsker jeg at en slik bok kan øke selvfølelsen til den nyutsprungede, kalle på smilet for den mer barkede og gi oss alle et innblikk i hva et homoliv, egentlig kan bestå av. En slik bok kan brukes i undervisningssituasjoner hvor homofili er et tema og slik tilbakevise fordommer basert på steriotyper og myter. Gyldendal og et par andre mindre forlag har vist interesse for prosjektet, men jeg trenger noe å vise til, et par prøvekapitler.

I den forbindelse skriver jeg til dere for å høre om noen av deres medlemmer kunne tenke seg å være med på et slikt prosjekt. I første omgang ville det best om man bodde i Oslo eller omkring, da det gjør møtested lettere. Det er ikke skrevet så mye om transeksuelle, men i en bok som skal gi et bilde av mangfoldet synes jeg absolutt transeksuelle også må være med, og jeg håper at en slik tekst kan gi et positivt syn på det å leve som transeksuell eller få endret sin kropp. Alderen på de som ønsker å være med er åpen, det samme er hvordan du lever ditt liv, men du må være villig til å stå frem med fult navn og bilde (dette har jeg gjort som et prinsipp for å presentere positive rollemodeller og historier )

-- Anne Brenden (annbren@frisurf.no), June 06, 2001


Moderation questions? read the FAQ