Introductie

greenspun.com : LUSENET : Melkweg Discussie : One Thread

Hallo allemaal! Hierbij word je uitgenodigd om commentaar en suggesties te geven op 'slides' binnen deze presentatie.

Het is de bedoeling dat op deze manier gezamenlijk een Online Community Syseem inclusief Web site wordt ontwikkeld voor het project 'De Melkweg van Drenthe'. Dit is een initiatief van Hans Zabel en Evert Jan Beverwijk via de Stichting Grenzen en Ontmoetingen'. Veel succes!

Renny Curvers en Ben Koot van TimeDesk.

-- Renny Curvers (rcurvers@informatics-services.net), June 05, 2001

Answers

Het is misschien handig om een link op te nemen op een van de eerste pagina's van de presentatie naar een overzicht (sitemap).

-- Hans Gaasenbeek (digitaaldienst@home.nl), June 08, 2001.

Beste Renny en Hans, De structuur ziet er keurig uit! Hierbij een aantal suggesties:

1. De Melkweg in Borger aanvallen met hoofdkop genaamd Doe Mee Aan De Bouw Van De Melkweg In Borger. Onder deze hoofdkop een korte puntsgewijze opsomming der activiteiten zie hiervoor de 6 juni test van Hans Zabel.

2. Bij de keuze Reageren ook Meedoen noemen

3. Bij de mailinglist en discussie forum kom ik nog engelse tekst tegen.

4. Om de hele website c.q. discussie forums in de praktijk te testen zijn meerdere gebruikers nodig. Mijn suggestie is het Esdal College in Borger + collega colleges met +/- 2500 leerlingen. Neem hierover contact op met Hans Zabel welke je in contact kan brengen met de heer Bos Directeur van het Esdal college in Borger. Tevens is een contact met de faculteiten van de universiteit in Groningen genaamd geschiedenis, archeologie, geologie, sterrenkunde zeer aanbevelenswaardig omdat de route van Emmen t/m Groningen zal lopen.

5. Activiteiten plan zal afgestemd moeten worden met het Organische Vergadermodel. In dit model worden centraal geen notities gemaakt maar noteert iedereen alleen datgenen wat voor zijn of haar verantwoordelijkheid inzake taakuitvoering van belang is. Wat centraal overblijft is alleen een actielijst met omschrijving activiteit, begin en einddatum en verantwoordelijke persoon. Hans heeft deze actielijst al op papier staan maar waarschijnlijk nog niet naar jullie toegestuurd.

6. Inzake de test raad ik aan dit over te dragen aan een amateur copywriter met hart voor de zaak (Esdal Collega, Universiteit).

7. Tot slot is het van groot belang met de vormgeefster samen te werken om een verhaal en herkenbaarheid in de site en interactie te brengen.

8. Op 4 juli is het van belang alle mogelijke email adressen te invetariseren van alle betrokken stichtingen, organisaties etc. om activiteit te genereren. Groet Evert Jan

-- Evert Jan Beverwijk (ejb@wanadoo.nl), June 11, 2001.


Moderation questions? read the FAQ