Plaatjes kun je ook meesturen met je bericht

greenspun.com : LUSENET : NewGlobalLightImpulse : One Thread

nauset-light

photo courtesy Philip Greenspun

Je kunt in dit forum ook plaatjes kwijt zoals je ziet. Verder is een administratie-afdeling waar je eventueel foutieve mededelingen kunt corrigeren of vewijderen. Alleen TimeDesk kan dit doen op dit moment. In de definitieve website is deze mogelijkheid ook beschikbaar voor alle bezoekers, dus zeg maar je eigen gummetje.

-- ben Koot (ben@hellocentral.zzn.com), June 03, 2001

Moderation questions? read the FAQ