Bilder

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Jeg mener jeg har sett bilder fra sammenkomster, finnes der bilder som kan sees fra siste samling i Båstad? Klem Emma

-- Emma Iversen (emmas@sensewave.com), June 02, 2001

Answers

Billedmontasje i Intermezzo

Siste nummer av Intermezzo er ferdig, og sendt til trykking. Det inneholder flere bilder fra Båstad. Så vær litt tålmodig, så kommer det dalende i posten.

Hilsen fra Ellen Synnøve

-- Ellen Synnøve Lien (ellenslien@hotmail.com), June 05, 2001.


Moderation questions? read the FAQ