Blyants-examen

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Må vi skrive med blyant til eksamen eller hvordan kommer det til at foregå? mvh Michael.

-- Michael Grusgaard (grus@itu.dk), May 31, 2001

Answers

Det kan jeg ikke se nogen grund til at forbyde. Hvis teksten er visket ud otte gange og skriften er meget gnidret, så kan det selvfølgelig forhindre os i at læse hvad I skriver, men ellers er det ikke noget problem.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), May 31, 2001.

Moderation questions? read the FAQ