Blyantseksamen?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Hej,

er det besluttet om vi skal aflevere med blæk, gennemslagspapir, om det er ok at skrive med blyant...? Hvordan bliver det rent praktisk ved eksamen? Venligst Michael.

-- Michael Grusgaard (grus@itu.dk), May 31, 2001

Answers

Det er besluttet, at der ikke anvendes gennemslagspapir, så I kan skriv med blyant og viske.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), May 31, 2001.

Moderation questions? read the FAQ