Is Afrikaans die selfde soos Nerderland

greenspun.com : LUSENET : Stigting vir Afrikaans : One Thread

Ek will weet of daar n Afrikaans Web is en of Nerderland die selde taal verbryk? Se my toe Delano Spies

-- Delano Spies (laxelano@hotmail.com), May 24, 2001

Answers

Afrikaans en Nederlands lijken heel erg veel op elkaar. Ik kan Afrikaans lezen en verstaan soms wel met wat moeite. Ik hoop dat jullie deze tekst ook kunnen lezen

groetjes Rob, Rotterdam Nederland

-- Rob van der Luur (rluur@chello.nl), May 25, 2001.


Nederlands en Afrikaans lijken heel veel op elkaar; ik vergelijk het maar met Fries en Nederlands. De roots liggen allemaal bij het Nederduits ("diets"). Ik heb 4 jaar in Friesland (provincie van Nederland met een eigen taal) gewoond en kan nu prima Fries lezen en verstaan. Afrikaans lezen is voor mij als Nederlander helemaal niet moeilijk, hoewel je soms wel moet nadenken. Jullie schrijven en zeggen bv. "gerel" waar wij "geregeld" schrijven n zeggen ! Maar door het uit te spreken en te kijken naar het zinsverband kom je er eigenlijk altijd wel uit.

Toch zijn er ook verschillen: in het Fries is de grammatica praktisch hetzelfde als het Nederlands, maar de woorden lijken heel veel op het Deens; Afrikaans kent heel veel woorden die lijken op het fonetisch Nederlands, de grammtica is wel een beetje anders (woordvolgorde, etc). Nee, we gebruiken dus niet dezelfde taal. Maar ongetwijfeld heb je deze posting wel kunnen lezen, net zoals ik de jouwe kon lezen...

Groet, Ren Walhout

-- Ren Walhout (R.Walhout@hccnet.removethis.nl), August 24, 2001.


Een van die mees opmerklike aspekte van Afrikaans is die dubbel negatief, met ander woorde die woord nie (not) word twee maal in n sin gebruik bv. Afrikaans: Nee, ons gebruik dus nie dieselfde taal nie. Nederlands: Nee, we gebruiken dus niet dezelfde taal.

Ek het ook laas jaar by n film fees n Nederlandse fliek gesien, waarvan ek die naam vergeet het, maar dit het oor n groep tieners gehandel en van hulle slang kon ek nie n dooie woord verstaan nie. Daar en teen kommunikeer ek sonder enige probleme met Nederlandse uitruilstudente hier by my universiteit.

-- Herz (Herz@redrival.net), July 02, 2002.


Afrikaans is in baie opsigte verouderde en vereenvoudigde nederlands. Nederlanders het al ges dat ons soos kinders of minder geletterde Nederlanders praat. Een van die redes is omdat die verbuigins wat in ander germaanse tale was in sommige gevalle weggeval het in Afrikaans. Ek is nie so vertroud met Nederlands nie, maar ek kan die beginsel verduidelik. In Afrikaans sal ons verwys na 'n manlike persoon in drie verskillende maniere, afhangende van die konteks sal ons 'hy', 'hom' en 'sy' gebruik. BV, "Hy het dit ges", "Ek het hom gevang" en "Dit is sy voete". Daar is egter 'n dialek in afrikaans wat die besitlike voornaamwoord 'sy' (of 'syne') sal vervang met 'homse'. Die sin sal dan lees "Dit is homse voete". Soortgelyke vervanging en verwyderings van verbuigings kan in die meeste tale wat gemeenskaplike oorsprong del waargeneem word. Daaris verkeie artikels op die net oor die oorgang van Germaanse Ou Engels tot die moderne Engels met meer flambojante en akademies korrekte beskrywings van hierdie verskynsel. Soek net op Google. probeer ook http://users.skynet.be/afrika/AFvsNL.html

-- Louis Fourie (faber@internext.co.za), January 08, 2004.

Moderation questions? read the FAQ