Spesielt store proteser

greenspun.com : LUSENET : FPE-NE forum : One Thread

Hei! Jeg har hatt endel forespørsel etter meget store proteser. Str. G eller H cup. Jeg har nå fått laget et par prototyper i disse størrelsene fra Amoena. Dette må bestilles og blir kun spesiallaget for den enkelte. Håper dere som ønsker ekstra store bryster nå har fått en ny mulighet. Ta kontakt. Til dere som har ventet, jeg har også fått laget flere hofte bukser nå. Takk for en trivelig helg i Båstad. Vennlig hilsen Marion

-- (maarnt@online.no), May 21, 2001

Moderation questions? read the FAQ