Servlets

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Vi har et problem med vores Servlet(Søgemaskine). På vores HTML side har vi følgende form:

Indtast søgeord

I vores servlet har vi i vores doGet-metode har følgende til opsamling af den indtastede tekst i searchword-feltet: String [] search = req.getParameterValues ("searchword"); Det har virket mens vi kun ville indtaste 1 ord. Men nu vores vi vil søge og/eller kan vi ikke få fat i search[1] osv. Alt bliver nemlig lagt ind i search[0]. Har du et svar på hvad vi gør galt? Med venlig hilsen Gruppe 7 - Søgemaskineprojekt

-- Lars Gyldenkærne (lgy@it-c.dk), May 19, 2001

Answers

Hele strengen fra HTML-tekstfeltet kommer ganske rigtigt i search[0], uanset hvor mange ord, tegn og kruseduller den består af.

Så enten må I selv opdele strengen i ord (ved at lede efter mellemrum), eller I må lave flere tekstfelter på formularen så man kan indtaste flere (separate) søgeord. Det sidste er nok det nemmeste. Husk at ignorere ikke-udfyldte felter (som indeholder den tomme streng "").

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), May 19, 2001.


Moderation questions? read the FAQ