Java58 - getImage(getCodeBase(), ...

greenspun.com : LUSENET : Grundlæggende Programmering F2001 : One Thread

Jeg har lavet opgave Java58 son en lang serie ag switch'es som vælges tilfældigt. Et af kravene til opgaven er at man skal leve en drawImage funktion.

case 19: gr.setColor(new Color(tilf(0,255),tilf(0,255),tilf(0,255))); Image fck = getImage(getCodeBase(),"fck.gif"); gr.drawImage(fck,tilf(0,100),tilf(0,100),100,100, Color.gray,this); break;

Der kommer ingen fejlmeldinger. Den combilerer godt nok. Jeg har lagt mit gif billed ned i det samme bibliotek som Java58.class og Java58.html filerne ligger i.

Hvad skal jeg gøre anderledes for at få den til at vise gif billeder? mvh claus christiansen

-- Claus Christiansen (cc@it-c.dk), May 08, 2001

Answers

Det fremgår ikke helt eksplicit af din beskrivelse, men jeg fornemmer at der ikke bliver tegnet noget billede (men at der heller ikke forekommer nogen fejlmeldinger).

Hvad du gør lyder helt rigtigt. Personligt ville jeg dog benytte en simplere udgave af gr.drawImage, med kun fire parametre: fck, tilf(0, 100), tilf(0, 100), this. Ellers bruges der nemlig ressourcer på at skalere billedet, og det kan forsinke dets visning. Vær også opmærksom på at du jo skal være heldigt for at falde ind i den pågældende gren af switchen, og at det kan tage et stykke tid at hente og vise billedet, så hvis der ustandselig (uden pause) kommer nye billeder, så er det ikke sikkert du overhovedet når at se dit billede.

Prøv derfor at sætte switch (19) { ... } så du er sikker på altid at komme ind i den gren af switchen.

-- Peter Sestoft (sestoft@dina.kvl.dk), May 08, 2001.


Moderation questions? read the FAQ