kan typen DATE give klokkeslet?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Givet en dato,time,minut, der indsættes i oracle under typen DATE, kan man da trække denne DATE fra en anden DATE og få differencen i minutter? I prøveeksamenssættet brugte vi "select to_date('$date', 'YYYY-MM-DD') + 1 from dual" findes der noget tilsvarende, hvor [+ 1 from dual] betyder 1 minut, og ikke 1 dag? Bedste hilsener!

-- Joachim Halse (joachim@post7.tele.dk), May 06, 2001

Answers

Jeg synes I skal læse kapitlet "Handling dates in Oracle" i SCL for web-nerds.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), May 07, 2001.

Moderation questions? read the FAQ