Oversigt over indbyggede tcl kommandoer?

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Foreligger der en samlet oversigt over indbyggede tcl kommandoer et eller andet sted i Greenspuns eller andres materiale?

-- Mikkel Schou-Nielsen (jante@it-c.dk), May 06, 2001

Answers

Se kursushjemmesiden. Der er link til både indbyggede Tcl-kommandoer ("Overview of Tcl commands") og AOL-server kommandoer ala ns_db ("AOL server Tcl API").

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), May 06, 2001.

Moderation questions? read the FAQ