At køre en sql-fil i MySQL-prompt

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Vi har på kurset lært at oprette en database vha. en fil, som vi kan køre fra sql-prompten i en oracel-DB. Hvordan gør man det samme i en MySQL-promt?

Jeg logger ind på skolen i linux, skriver "ssh ssh", mit kodeord, og logger derefter ind på en database. Jeg har prøvet at lave en sql-fil (@tester.sql), men jeg ved ikke hvor, jeg skal placere tester.sql for at køre den.

Mvh. Anders Bonde

-- Anders Bonde (bonde@it-c.dk), May 03, 2001

Answers

Response to At køre en sql-fil i MySQL-prompt

Du kan f.eks. gøre følgende. Jeg antager, at du starter mysql således:

mysql databasenavn -u bruger -p
Hvis du vil afvikle filen tester.sql, så skal du blot skrive
mysql databasenavn -u bruger -p < tester.sql
< tester.sql vil sørge for at mysql afvikler sql-kommandoerne i filen.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), May 03, 2001.

Moderation questions? read the FAQ