Log/hit-tæller i SQL

greenspun.com : LUSENET : WebdesignII : One Thread

Kan du give et eksempel på datafangst, håndtering og nedskrivning til en Oracle-DB af de foreliggende hændelsesoplysninger omkring en brugers enter ~ aktivering af en given tcl-fil, og et hertil svarende eksempel på en select, der fra den nævnte Oracle-DB henter oplysning om antal besøgende indenfor et givent tidsrum - hvis altså det lader sig lave?

-- Søren Chr. Lund (SCL@kmd.dk), May 01, 2001

Answers

Response to Log/hit-tæller i SQL

Hvis det drejer sig om en enkelt fil, så må det kunne gøres ved at sætte et filter op som ved login-mekanismen. Før filen udføres, så afvikles filteret som f.eks. kan opdatere en tabel med at nu er der endnu en som har forespurgt filen. Et alternativ - og noget simplere - er blot at kigge i loggen.

-- Niels Hallenberg (nh@it-c.dk), May 09, 2001.

Moderation questions? read the FAQ